Tanlanganlar

Kriptografiya nima va nimaga kerak?

Kriptografiya(kriptologiya) yunoncha so'zdan olingan bo'lib, — «kryptos», mahfiy(sirli) va «grafo», yozish,ya'ni maʼlumotni sir saqlashni, mahfiylashtirish usullarini oʻrganadi.Kriptografiya — axborotni shaklini o'zgartish usullari.
XXI asr — axborot asri,axborotlarning maxfiyligi va sirliligini ta'minlashda esa kriptografiya eng muhim omil.